รูป Sasimi ของร้าน คอปเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บุฟเฟ่ต์