รูป ข้วกะเพราเนื้อวากิวไข่ออนเซ็น ของร้าน คอปเปอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล บุฟเฟ่ต์