1. รวมรูป ร้านอาหาร ปูติดปีก ปูม้านึ่ง กั้งนึ่ง (Crab Can Fly x Nineteens Up) โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน ปูติดปีก ปูม้านึ่ง กั้งนึ่ง - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ