รูป ปลากระพงทอดน้ำปลา ของร้าน แดงอาหารทะเล (เจ้าเก่า)