เมนู แดงอาหารทะเล (ร้านต้นตำรับ40ปี) (แดงอาหารทะเล)

กุ้งทอดกระเทียม

11 รูป3 แนะนำ