รูปร้าน แดงอาหารทะเล
ปิด จะเปิดในวันจันทร์ เวลา 08:00