เมนู แดงอาหารทะเล (ร้านต้นตำรับ40ปี) (แดงอาหารทะเล)

กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย

11 รูป17 แนะนำ