เมนู แดงอาหารทะเล (ร้านต้นตำรับ40ปี) (แดงอาหารทะเล)

กุ้งทอดกระเทียมพริกไทย

6 รูป13 แนะนำ