รูปร้าน แดงอาหารทะเล
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 08:00