รูป ปลาจาระเม็ดทอดน้ำปลา##1 ของร้าน แดงอาหารทะเล (ร้านต้นตำรับ40ปี)