รูป ไอติมกะทิ##1 ของร้าน แดงอาหารทะเล (ร้านต้นตำรับ40ปี)