รูป เอ็นหอยรัสเซีย และหนวดปลาหมึกอบ ของร้าน แดงอาหารทะเล