รูป ข้าวหน้าไข่หอยเม่น+ไข่ปลาแซลมอน ของร้าน กินซ่า ซูชิ อิชิ