รูป ซูชิปลาโอโทโร่(ย่างไฟแล้ว) ของร้าน กินซ่า ซูชิ อิชิ