รูป Premium Pork Chop ของร้าน โฮมเฟรช ไฮโดรฟาร์ม รามคำแหง 167