1. ห อ ย แ ค ร ง ล ว ก ส ด ๆ • ห อ ย แ ค ร ง จ า น ล ะ 8 0 ฿. เ นื้ อ ห ว า น ม า ก ร้าน หอยแครงลวกเจ๊ภา
เมนูของร้าน หอยแครงลวกเจ๊ภา
ห อ ย แ ค ร ง ล ว ก ส ด ๆห อ ย แ ค ร ง จ า น ล ะ 8 0 ฿. เ นื้ อ ห ว า น ม า ก
• หอยแครงลวก • เจ้ภา อร่อยจริง สดจริง เนื้อหวานมาก จัดไปวันนี้ 5 จาน น้ำจิ้มแซ่บเว่อร์ จานละ 80 ฿. สั่งกับบ้าน 100 ฿.... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo