รูป ไอศครีมทุเรียน ของร้าน ไอซ์เดีย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร