เมนู เจ๊โอว ข้าวต้มเป็ด (Jae Oh Khao Tom Pet)

เป็ดพะโล้

66 รูป79 แนะนำ