รูป ขนมปังหมูทรงเครื่อง+ผัก ของร้าน ไข่กระทะเลิศรส