รูป ข้าวต้มปลาเต๋าเต้ย ของร้าน ข้าวต้มปลากิมโป้ (เฮียฮ้อ) เจริญกรุง