รูป น้ำส้มคั้นผสมบีทรูท ของร้าน ครัวใบกล้วย ภูเก็ต