1. รวมรูป ร้านอาหาร คั่วกลิ้งผักสด (Khua Kling Pak Sod) ทองหล่อ โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน คั่วกลิ้งผักสด ทองหล่อ - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ