เมนู คุณแดงก๋วยจั๊บญวน (Khun Dang Guay Jab Yuan) ท่าพระอาทิตย์ - บางลำภู

ก๋วยจั๊บญวนทรงเครื่อง+ไข่ตอก

27 รูป36 แนะนำ