1. รวมรูป ร้านอาหาร โคขุนคุณทอง โพนยางคำ (โคขุนคุณทองโพนยางคำ) นวลจันทร์ 21 โดยคนที่ไปกินจริง
  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ