1. croissant • ตัวไฮไลต์ ถ้าสั่งที่ร้าน แนะนำให้บอกที่ร้านให้อุ่นร้อนนะคะ กินเปล่าๆยังอร่อย ร้าน La Baguette นาเกลือ
ตัวไฮไลต์ ถ้าสั่งที่ร้าน แนะนำให้บอกที่ร้านให้อุ่นร้อนนะคะ กินเปล่าๆยังอร่อย - croissant
อร่อย ตกใจ!!!
0 Like0 Comment
LikeShare
photo