Laemgate Infinite
แจ้ง สคบ หลอกลูกค้าตั้ง3,000 กว่าคน
เป็นร้านที่ไม่มีความจริงใจ หลอกลวงลูกค้า เอาเงินลูกค้าไปหมุน ไม่ยอมคืนเงิน ปิดทุกการติดต่อสื่อสาร... อ่านต่อ
0 Like0 Comment
LikeShare
photo