เมนู La VIE Bistronomy (ลา วี บิสโทรโนมี)

Foie gras escalope, Rasberry coulus, Rocket salad

6 รูป18 แนะนำ