เมนู แม่กลองหัวปลาหม้อไฟ (MAE KLONG) คลองขวาง

ปูไข่นึ่งนมสด

63 รูป69 แนะนำ