รูป กุ้งใหญ่เผา ของร้าน แม่กลองหัวปลาหม้อไฟ คลองขวาง