รูป ปูผัดพริกเหลือง ของร้าน แม่กลองหัวปลาหม้อไฟ คลองขวาง