1. Salmon Engawa Roll (แซลมอน เอ็งกาวะ โรล) • เมนูนี้แม่ชอบ พ่อแม่ใครที่ไม่ชอบทานปลาดิบ แนะนำให้ซื้อเมนูนี้กลับไปฝากนะคะ ร้าน MAGURO Chic Republic Bangna
เมนูนี้แม่ชอบ พ่อแม่ใครที่ไม่ชอบทานปลาดิบ แนะนำให้ซื้อเมนูนี้กลับไปฝากนะคะ - Salmon Engawa Roll (แซลมอน เอ็งกาวะ โรล)
1 Like0 Comment
LikeShare
photo