เมนู สุกี้ยากี้เมาเวอริค (Suki Yaki Maverick) ซอยยศเส

สุกี้แห้งหมู

67 รูป82 แนะนำ