เมนู สุกี้ยากี้เมาเวอริค (Suki Yaki Maverick) ซอยยศเส

สุกี้แห้งเนื้อ

25 รูป48 แนะนำ