เมนู หวานเย็นนมสด

ชื่อเมนูและราคา
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
บานาน่ามิลเชค
ปังปิ้งกล้วยนม
ช็อคโกบานาน่ามิลค์เชค
ช็อคโกบานาน่ามิลค์เชค
ปังปิ้งวีปคลีม
ปังปิ้ง Peanut Butter
นมสดเย็น
Load more...