1. คะน้าปลาเค็ม • เมนูนี้เด่นตรงที่เป็นคะน้าและปลาเค็มแท้ๆ ไม่รวมกัน แปลกดีเหมือนสั่งสองเมนูในจาน ร้าน มิตรโกหย่วน
เมนูนี้เด่นตรงที่เป็นคะน้าและปลาเค็มแท้ๆ ไม่รวมกัน แปลกดีเหมือนสั่งสองเมนูในจาน
2 Likes0 Comment
photo