รูปทั้งหมดร้าน มิกซ์บีฟคลับแอนด์เรสเตอร์รอง นิมมานเหมินท์ ซอย 1