1. รวมรูป ร้านอาหาร Mix Restaurant & Bar (มิกซ์เรสทัวรองแอนด์บาร์) นิมมานเหมินท์ ซอย 1 โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน มิกซ์เรสทัวรองแอนด์บาร์ นิมมานเหมินท์ ซอย 1 - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคาหรือสมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ