เมนู นายตี๋ลูกชิ้นปลากราย 3 รส ทอดมันปลากราย (Nai Tee Fish Ball) สวรรค์วิถี

ชื่อเมนูและราคา
ก๋วยเตี๋ยว
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส เส้นเล็ก ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสเส้นหมี่ ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสเส้นปลา ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสเส้นวุ้นใหญ่ ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใสเส้นบะหมี่ ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส เส้นเล็ก พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส เส้นหมี่ พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส เส้นปลา พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส เส้นใหญ่ พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาน้ำใส เส้นบะหมี่ พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้ง เส้นเล็ก ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้งเส้นหมี่ ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้งเส้นปลา ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้งเส้นใหญ่ ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้งเส้นบะหมี่ ธรรมดา
THB 35
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้ง เส้นเล็ก พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้ง เส้นหมี่ พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้ง เส้นใหญ่พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้ง เส้นบะหมี่ พิเศษ
THB 40
ก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาแห้ง เส้นปลา พิเศษ
THB 40
ทอดมันปลากราย
ทอดมันปลากราย
100 แนะนำ
THB 34
ลูกชิ้นปลากราย โลละ
THB 280
ลูกชิ้นกุ้ง โลละ
THB 320
ทอดมันปลากราย โลละ
THB 280
ลูกชิ้นลวก
ลูกชิ้นลวก
1 แนะนำ
THB 35
ปอเปี๊ยะกุ้ง
ปอเปี๊ยะกุ้ง
58 แนะนำ
THB 160
หนังปลากรายกรอบ
หนังปลากรายกรอบ
THB 20
เนื้อปลากรายลวกจิ้ม
1 แนะนำ
THB 20
ทอดมันกุ้ง
ทอดมันกุ้ง
5 แนะนำ
THB 35
หมูสะเต๊ะ
หมูสะเต๊ะ
41 แนะนำ
THB 35
ซุปซี่โครงหมู
THB 35
เส้นปลากราย โลละ
THB 280
เนื้อปลากรายลวกจิ้ม โลละ
THB 450
ภาพถ่ายป้ายเมนูนี้ Wongnai ได้รับมาจากร้านอาหารผ่านทางอีเมลหรือช่องทางอื่นที่ใช้ติดต่อ หรือจากสมาชิก Wongnai ที่ส่งเข้ามาผ่านทาง application / website ราคาอาหารอาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดทำการเช็คราคากับร้านอาหารก่อนเข้าใช้บริการที่ร้านอาหาร
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
ทอดมันปลากราย
ทอดมันปลากราย
ลูกชิ้นปลากราย
ลูกชิ้นปลากราย
ปอเปี๊ยะกุ้ง
ปอเปี๊ยะกุ้ง
หมูสะเต๊ะ
หมูสะเต๊ะ
เส้นปลาต้มยำ
เส้นปลาต้มยำ
ลูกชิ้นจิ๋วปลากรายลวก
ลูกชิ้นจิ๋วปลากรายลวก
Load more...