1. รวมรูป ร้านอาหาร NIMMAN BAR & GRILL (นิมมานบาร์ แอนด์ กริลล์) Chiang Mai โดยคนที่ไปกินจริง

รูปทั้งหมดร้าน นิมมานบาร์ แอนด์ กริลล์ Chiang Mai - Wongnai

  • ทั้งหมด
  • อาหาร หรือ เครื่องดื่ม
  • ป้ายราคา หรือ สมุดเมนู
  • หน้าร้าน
  • บรรยากาศ
  • อื่นๆ