1. สลัดไก่ย่างโซบะญี่ปุ่นบล็อคโคลี่ย่าง • สลัดไก่ย่างโซบะญี่ปุ่นบล็อคโคลี่ย่าง ร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ ออร์แกนิค หนองจ๊อม
เมนูของร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ ออร์แกนิค หนองจ๊อม
สลัดไก่ย่างโซบะญี่ปุ่นบล็อคโคลี่ย่าง - สลัดไก่ย่างโซบะญี่ปุ่นบล็อคโคลี่ย่าง
0 Like0 Comment
LikeShare
photo