รูป มันฝรั่งทอด ของร้าน สวนผัก โอ้กะจู๋ ออร์แกนิค สันทราย