รูป คาเปลินี่แซลมอนสาหร่ายฮิจิกิ ของร้าน ออน เดอะ เทเบิล เซ็นทรัลพลาซ่า พระราม 9