เมนู Royal Osha ร่วมฤดี

ปลากะพงแดงทอดราดน้ำซอสแกงกะหรี่

14 รูป17 แนะนำ