รูป ปลากะพงแดงทอดราดน้ำซอสแกงกะหรี่ ของร้าน Royal Osha ร่วมฤดี