เมนู Paris Mikki (ปารีสมิกิ) อโศก

ชื่อเมนูและราคา
เครื่องดื่ม
Espreeso
THB 85
cappuccino (hot) .
THB 120
Cappuccino (cold) .
THB 130
Latte (hot) .
Latte (hot) .
THB 120
Latte (Cold)
THB 130
Americano (Hot)
THB 100
Americano (cold) .
THB 110
Hot Chocolate (Hot)
THB 130
Hot Chocolate (Cold)
THB 135
Ice Tea
THB 120
Black-Tea-Earl Grey Lavender
THB 140
Black-Tea-British Breakfast
THB 140
Black-Tea-Japanese Sencha
THB 140
Black-Tea-Jasmine Pearl with Moroccan Rose
THB 140
Black-Tea-Marrakesh Mint Tea
THB 140
Black-Tea-Organic white Peony Tea
THB 140
Evian
THB 65
Orange Juice
THB 95
Apple Juice 3
THB 95
Badoit
THB 75
Tomato Juice
THB 60
Ornagina
THB 70
Lorina Pink Lemonade
THB 130
เมนูแนะนำโดยสมาชิก
Mille Feuille
Mille Feuille
St. Lucia
St. Lucia
Lady Pinske
Lady Pinske
Phillip 70
Phillip 70
Caramel Luxembourg
Caramel Luxembourg
Saint Honore
Saint Honore
Load more...