รูปร้าน Paris Mikki
ปิด จะเปิดในวันอังคาร เวลา 10:30