รูป Mille-Feuille Signature ของร้าน ปารีสมิกิ สุขุมวิท 19