เมนูของร้าน ปรารถนาโภชนา เทียน เทียน ไหล
มาหาดใหญ่ไม่มาร้านนี้แสดงว่ายังไม่ถึงเทียน เทียน ไหล เป็นร้านอาหารเก่าแก่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลา ซึ่งเมนูอาหารในร้านนั้นเรียกได้ว่าระดับอาหารเหลาภัตคารแต่ราคาข้างทาง นักศึกษาคนละแวกนั้นรู้จักดีแน่นอน หากท่านมีโอกาสได้มาเที่ยวห้ามะลาดเด็ดขาด... อ่านต่อ
1 Like0 Comment
LikeShare
photo