รูป กระเพาะปลาผัดแห้ง 100- ของร้าน ปรารถนาโภชนา เทียน เทียน ไหล