รูป สุกี้แห้งหมู+ปลาหมึกแช่ ของร้าน ปุ๊.สุกี้ เจริญนคร