รูป เนื้อโกเบ ของร้าน เกาเหลาเนื้อวัวไร้เทียมทานราชวัตร