รูป เกาเหลาเนื้อโกเบ~เพีย~วากิว ของร้าน เกาเหลาเนื้อวัวไร้เทียมทานราชวัตร