เมนู Rising Yakiniku Buffet (ไรซิ่ง ยาคินิคุ บุฟเฟต์)

Wagyu

11 รูป15 แนะนำ